Vali Gül, Devlette başlayıp da tamamlanmayan hiçbir proje yok.

Sürücüler Dikkat! Elektronik Denetleme Sistemi 17 Ocak'ta başlıyor.

ASAYİŞ - Elektronik Denetleme Sistemleri 17 Ocak itibariyle Gaziantep’te aktif hale getiriliyor. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünce kamuoyuna duyurulmak üzere Elektronik Denetim Sistemleri EDS” ilgili açıklanan bilgiler şu şekilde:

“2918 sayılı KTK’nın Ek 16’ncı maddesi kapsamında; Elektronik Denetim Sistemleri (EDS) bünyesinde ilimizde daha güvenli bir trafik ortamının oluşturulması, kural ihlallerinden kaynaklanan kazalar ile trafik yoğunluklarının azaltılması amacıyla; İlimizde 14.04.2016 tarihinde hizmete giren EDS sistemlerinin ilk kurulumunda 6 noktada gidişli gelişli 12 adet Ortalama Hız İhlal Sistemi ve 10 kavşakta Kırmızı Işık İhlal sistemi hizmete girmiştir.

 Emniyet Genel Müdürlüğünün 09.09.2016 tarih ve 134191 sayılı Karayolları Trafik Kanununun Ek 16’ncı Maddesinin Uygulanması konulu yazılarında Teknik Gereklilikler Dokümanında bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikler kapsamında ilimizde bulunan EDS sisteminde;

1-   Aynı güzergâh üzerinde art arda hız ihlal tespit sisteminin kurulmaması, kurulacak olan koridorlarda hız sınırının en az %10 u kadar km mesafede ( hız sınırı 80 km/h olan bir güzergâhta en az 8.8 km ilerisinde) Hız İhlal Sisteminin kurulması, İpek Yolu D-400 karayolu üzerinde kurulu bulunan Acarsan – Çimento Kavşağı arasındaki Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi ile Mezarlık Kavşağı – Turgut Özal Köprülü Kavşağı arasındaki Ortalama Hız İhlal Tespit Sisteminin aynı güzergâh üzerinde olması ve iki koridorun ara mesafesinin birbirine yakın olması nedeni ile Acarsan Kavşağı ile Mezarlık Kavşağında bulunan kamera ihlal tespit sistemi sökülmüş ve D-400 karayolu üzerinde bulunan Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi Çimento Kavşağı ile Turgut Özal Kavşağı arasında ihlali algılayacak şekilde düzenlenmiştir.

2-   Şehir giriş noktalarında Başüstü Taç direklerinin kurulması sağlanmıştır.

3-   Anlık hız sistemleri kaldırılarak Ortalama Hız Sisteminin kullanılması sağlanmıştır.

4-   Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri öncesinde yapılan düzenlemede tesis edilecek Trafik İşaret Levhaları (yatay-düşey ve uyarıcı çizgiler), Karayolları el kitapçığı ekinde yayınlanan esaslara göre düzenlenmiştir.

5-   KGYS alt bünyesinde bulunan EDS sistemlerinin KGYS ile entegrasyonunun yapılması ve EDS sistemi içerisinde bulunan IP bloğu düzenlenerek ülke genelinde yeknesaklığı sağlamak üzere, sistem bileşenlerinde kullanılan IP yapılandırılması tamamlanarak KGYS bünyesine entegrasyon yapılarak, Emniyet Genel Müdürlüğü EDS komisyonu tarafından gerekli incelemelerin yapıldığı ve ilimizde kurulumu yapılan EDS sisteminin açılmasında bir sakınca olmadığının bildirilmiştir.17.01.2018 tarihinden itibaren sistemin aktif hale getirilmesine İl EDS Komisyonunca karar verilmiştir.

ÇOK OKUNANLAR