DHMİ, Gaziantep’e 2020 yılının ilk müjdesini verdi.

Muhasebecilerde Aksiyon grubu adaylığını açıkladı.

EKONOMİ - Gaziantep Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odasının yaklaşan Olağan Genel Kurulu nedeniyle Aksiyon Grubu olarak seçime katılan Aksiyon Grubu bir otelde düzenlediği kokteylli toplantıda Gaziantep Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası üyeleriyle buluştu.

Aksiyon Grubu adına bir konuşma yapan Smm Sela Tunçer Gaziantep Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası yönetimine talip olduklarını açıklayarak aday olarak kendisini tanıttı.

Tunçer konuşmasında şu cümlelere yer verdi;

“Aksiyon Grubun düzenlemiş olduğu Kokteylimize hassasiyet göstererek katılımda bulunan, siz saygıdeğer konuklarımıza şükranlarımı sunar, hepinizi en kalbi duygularla selamlıyorum.

Hoş geldiniz, şeref verdiniz

1980 yılında Gaziantep’te doğdum.

1996 yılından bu yana mesleğin içerisindeyim.13 yıl çeşitli firmalarda Muhasebe Müdürlüğü ve Mali Koordinatörlük görevlerini icra ettim. Son 7 yıldan bu yana şahsıma ait muhasebe ofisimde  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetçilik faaliyetlerime devam etmekteyim.

Mesleğe girişim  Ticaret Lisesi ile başlamış olup İşletme Fakültesini  bitirdikten sonra Yüksek Lisansımı muhasebe denetimi üzerine  tamamladım.

Odamız bünyesinde uzun yıllar çeşitli görevlerde bulundum. Görev aldığım süre içerisinde Meslek içi Eğitim ve Mevzuat Komisyonu, Bağımlı Çalışanlar Komisyonu, Staj Eğitim Komisyonu ve Danışma Meclisi üyeliği görevlerinde bulundum. Ayrıca Oda Eğitim kadrosunda uzun yıllar görev aldım.

Halen Odamızın Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktayım.  Ayrıca; Odamızın son 2 dönemden bu yana TESMER Yönetim Kurulu Sekreterliği görevini sürdürmekteyim.

Kıymetli meslektaşlarım,

Tüm Sorunların Kaynağı Çoğu Zaman Tek Bir Sorundur.

1989 yılında çıkan ve bu güne kadar değişmeyen meslek yasamızın yeniden yazılması için gerekli girişimlerde bulunacağız.

Mesleki ünvanların ve uzmanlık alanlarının çeşitlendirilmesi için gerekli çalışmalarda bulunacağız.

Bilgi Meslek Mensubunun Yegane Sermayesidir dedik.

Meslektaşlarımızın Entellektüel Sermayesini Artırmak için.

Meslek mensuplarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyici, büro yönetimi, proje hazırlama, beden dili, beşeri ilişkiler vb. konularda eğitimler düzenleyeceğiz.

Oda içindeki eğitim seminerlerinde, konusunda uzman veya akademik kariyeri olan konuklar ile eğitimin kalitesinin artmasını sağlayacağız.

Odamız himayesinde muhasebe mesleğine yönelik bilimsel çalışmaların desteklenmesi gayesiyle bir muhasebe enstitüsü kuracağız ve bu enstitünün yayınlarından ve çalışmalarından üyelerimizin ücretsiz faydalanmasını sağlayacağız.

 

Mesleğin İmajını Yükseltmek En Öncelikli Görevimizdir

Halkla İlişkiler ve Kamuoyu Oluşturmak için.

Ticaret sanayi ve esnaf odaları ve diğer STK’larla işbirlikleri ve ortak çalışmalar yaparak mesleğin önemi ve meslektaşın problemlerini anlatacağız.

Yazılı ve görsel basın ile birlikte sosyal medyayı da etkin bir şekilde kullanarak mesleğimizin en etkin bir şekilde tanıtımını yapacağız.

Vergi başta olmak üzere güncel ekonomik meseleler hakkında çalışmalar yaparak mesleğimizin ekonomik sistemin en önemli parçası olduğunu ortaya koyacağız.

Dilimleri Küçültmek Değil Pastayı Büyültmek İçin Çalışacağız

Yeni İş ve Gelir Alanları Açmaya Yönelik çalışmalar yapacağız.

Meslekte sektörel uzmanlaşmaya ve kurumsallaşmaya yönelik eğitimler düzenleyerek meslektaşlarımızın katma değeri yüksek hizmetler sunmalarını sağlayacağız

Meslektaşlarımızın nakten KDV iadesi almaları konusunda ikincil mevzuatın bir an önce çıkarılması için gerekli girişimlerde bulunacağız.

Meslektaşlarımızın ticari davalarda arabuluculuk hakkını elde etmesi için gerekli girişimleri yapacağız.

Birlikte Tedarik Düşük Maliyet

Meslek Mensuplarının Maliyetlerini Düşürmek için.

Yeni belge alan ancak ofis açmak için yeterli mükellefi olmayan meslek mensuplarının kullanımına sunmak üzere bir ortak ofis kuracağız.

Meslek mensuplarının tahsil edemedikleri alacaklarını takip etmek üzere oda bünyesinde özel bir icra takip birimi kuracağız

Kosgeb desteklerinden meslek mensuplarımızın da faydalanabilmesi için gerekli girişimlerde bulunacağız.

Meslek mensuplarımızın konut ve ofis ihtiyacını karşılamak üzere TOKİ ve belediyeler nezdinde girişimlerde bulunacağız.

Kadına Değer Veren Bir Yönetim Anlayışı içinde olacağız.

Oda yönetiminde kadın meslek mensuplarının gücünü arkasına alan bir yönetim anlayışı sergileyeceğiz

Kadın meslektaşlarımızın doğum halinin mücbir sebepten sayılması çalışmalarını yürüteceğiz

Etkin bir Kadın Mali Müşavirler Komisyonunu kuracağız.

Mali tatilin gerçekçi ve meslek mensubunun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmesi için gerekli girişimlerde bulunacağız.

Vergi mükelleflerine, mükellefiyet tesisi esnasında vergi bilinci, dokümantasyon ve mali müşavirlere karşı sorumlulukları konusunda oryantasyon eğitimi verilmesi hususunda Bakanlığa başvuracağız.

Korsan muhasebecilik ve haksız rekabet ile etkin mücadele için oda disiplin kurulunu etkin şekilde çalıştıracak ayrıca paydaş kurumlarada bu konuda girişimlerde bulunacağız

Mali Müşavirlik hizmetlerindeki KDV oranının düşürülmesi ve KDV’nin tahsilata bağlanması için gerekli girişimlerde bulunacağız

Sadece İşiten Değil, Sesini Duyuran Bir Oda İçin.

Sosyal Sorumluluk Projelerimiz olacak.

Hastalık, zor durum, işsizlik ve vefat gibi hallerde meslektaşlar arası yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik amacıyla yardım sandığı oluşturmak için girişimlerde bulanacağız.

Şehitlerimiz ve Gazilerimize yönelik yardım kampanyaları düzenlenmesi için öncü olacağız.

Her yıl, sevgi evlerindeki çocuklarımızı ve yaşlı bakım evlerindeki büyüklerimizi ziyaret edeceğiz.

Her yıl ihtiyacı olan bir köy okulu seçilerek tadilat, kırtasiye ve giyim yardımı yapacağız.

Yeşil bir dünya için her üyemiz ve aileleri adına bir fidan dikerek GSMMMO Hatıra Ormanı oluşturacağız.

Bu dönemde özellikle sizlerden beklentimiz yüksek olacaktır. Çünkü her biriniz Mali Müşavirliğini üstlendiğiniz firmalarda hem uygulayan hem yön veren konumdasınız. Engin tecrübelerinizi odamıza mesleğimize katma değer oluşturma noktasında sizlerle beraber güzel birliktelikler sağlayacağımıza yürekten inanıyorum.

Yıllardır odamızın çeşitli kademelerinde aldığım görevlerin sonunda şu an hazirun da bulunan değerli başkanım ve yönetim kurulunun da teveccühü ve grup arkadaşlarımızın desteği ile başkanlık yolunda bayrak yarışı tarafıma tevdii edilmiştir. Yıllardır aksiyon grubunun  şiarı olan ben değil biz vurgusunu kısmet  olursa bundan sonrada Yüce Allahın ve siz değerli meslektaşlarımın  destekleriyle odamızı etkin ve yetkin olarak yönetmek konusunda söz veriyorum.

Değerli Meslektaşlarım; Odamızın 23. Olağan (Seçimli) Genel Kurulunda geçmişin birikimini geleceğe taşımak, daha güçlü, daha etkin ve daha katılımcı bir oda oluşturmak, mesleğimizin ve meslektaşımızın  saygınlığını ve imajını arttırmak için var gücümüzle çalışacağız

Meslektaşlarımızın her alanda hakkını savunan problemlerini çözen katılımcı, birleştirici  ve demokratik bir oda yönetimi anlayışıyla yola çıktık. Sorun odaklı değil çözüm odaklı politikalar oluşturacağız.

Çıktığımız bu yolda kolektif bir anlayışla çalışmanın heyecanını bizimle birlikte duyan ve çalışmalara omuz veren tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim. “

Bu yolculukta adımlarımızı birlikte çoğaltacak ve çok sesli bir kültürü birlikte oluşturacağız. “Yinelenen” değil “yenilenen” mücadele anlayışıyla yolumuz açık olsun Sizleri yalnızca bize oy vermeye değil, mesleki sorunlarımızın çözümü noktasında çalışmalarımıza dahil olmaya, hep birlikte mesleğimizi umutlu bir geleceğe taşımaya davet ediyorum.

Haziran ayında Yapılacak seçimli olan genel kurulumuzun odamıza ve meslek camiamıza hayırlı olmasını dilerim.

Konuşmama son verirken değerli vaktinizi ayırıp, bu saate kadar bizlerle beraber olduğunuz için teşekkürlerimi sunuyor, hepinizi sevgi saygı ve muhabbetle selamlıyorum.

ÇOK OKUNANLAR